ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
පළාත් වෙබ් අඩවිය
තිරසර පාසල්
ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය SIS
ජාතික අධ්‍යාපන කළමනාකරණ
තොරතුරු පද්ධතිය NEMIS
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
e - තක්සලාව
පාසල් පෙළපොත්
පාසල් ජාලය
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
භාෂා පරිවර්තනය (Google)
349943
Username
Hon. Governor of North central Province
ගරු ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මැතිතුමා
Hon. chief secretary of North central Province
උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් එච්.එම්.පී. බංඩාර මයා
Hon. Education secretary of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ආර්.එම්.පී. රත්නායක මයා
Director of Education Department North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
North central Province

ශ්‍රි ලංකාවේ බුදු සසුනේ මූලාරම්භය සිදුවූ ‍‍ඓතිහාසික පෞරාණික නගරයක් වන අනුරාධපුර නගරයේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටා ඇත. පළාතේ සිසු සිසුවියන් 2,97,805 ක් සහ ගුරු වරුන් 16,905 ක් (පළාත් සහ ජාතික පාසල්) පමණ පාසල් 815 ක් තුල ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියේ නිරතවී සිටියි. පරිපාලන කටයුතු සදහා කලාප අටකට වෙන්කර ඇති අතර ඉන් කලාප පහක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්‍කයේ ද කලාප තුනක් පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්‍කයේ ද පිහිටා තිබේ.

north central province
දැක්ම
අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින්
සමාජ ප්‍රගමනයට දායක වීම.
මෙහෙවර
නිපුනතාවයෙන් පිරිපුන් සුසමාහිත දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීම හා පළාතේ දරුවන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට යොමු කිරීම සඳහා සමස්ථ ප්‍රජාව සමඟ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළින් සමාජයට විශිෂ්ට සේවාවක් සඳහා කැප වීම.

නැණ සයුර

නිවසේ දී ඉගෙන ගන්න

සිසු වාර විභාග ලකුණු

වාර විභාග පිළිතුරුපත්

වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර

Kebithigollewa Zone Anuradhapura Zone Kekirawa Zone Galenbindunuwewa Zone Hingurakgoda Zone Polonnaruwa Zone Dimbulagala Zone Thambuttegama Zone
ගුරු ස්ථානමාරු - 2019
අන්තර් පළාත් | අන්තර් කලාප | ජාතිකපාසල්