ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් එච්.එම්. තිලක බංඩාර මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.කේ.යූ.ඒ. ජයලත් මයා
 
 
පාසල් පුවත්
 
අංකය මාතෘතාව ස්ථානය දිනය
1සිසු කුසලතා දැක්ම හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයA/ Kohombagaskada V2012-11-14
2විදුහල්පතිතුමා විශ්‍රාම යයි.A/ Kudagama V2012-10-14
3අ/හබරණ ද්විතීක පාසල උදාවන නත්තලේ සතුට බෙදා ගත් අයුරුA/ Habarana M.V.2012-06-16
42014 විෂයානුබද්ධ තරග වලින් ජයගත් දරු දැරියන් ඇගයීමේ උත්සවයක්Provincial Ministry of Education - NCP2012-04-15
5ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයA/ Meegassagama Anandodaya P.V2012-04-14
6අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ විශ්‍රාම ගැනීමේ ගුරු උපහාර උළෙලක්A/ Anuradhapura M.M.V2012-02-15
7පලුගස්වැව, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සේවයෙන් සමුගනීA/ Kubukwewa P.V.2011-11-15
8පලුගස්වැව, අ/කුඹුක්වැව විදුහලට පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාගයක්A/ Kubukwewa P.V.2011-09-15
9Inter School English Quiz Competition 2015A/ D.S Senanayaka Model Primary school2011-08-15
10පළාත් පරිගණක නියමුවන් සදහා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක්Provincial ICT Education Centre2011-06-15
11පුරන් කුඹුර අස්වැද්දුමෙන් නෙළූ රන්අස්වැන්නA/ Hiriwadunna V.2011-05-15
12රාජකාරී ස්වභාවය හා සේවා තත්වය පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් Provincial Education Ministry - NCP2011-05-15
13තලාව මහජන බැංකුවෙන් පරිත්‍යාගයක්A/ Meegassagama Anandodaya P.V2011-05-14
14සිසු ඇගයීමA/ Mudunegama V2011-04-14
15English Day Competitions 2015A/ D.S Senanayaka Model Primary school2010-07-15
16ලෝක ළමා සහ වැඩිහිටි දිනය දාA/ Kubukwewa P.V.2010-06-15
17අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලීය ලෝක ලමා දිනය A/ Anuradhapura M.M.V2010-06-15
18ළමා මිතුරු පරිසරයයි - ලොව බබලන සොදුරු දැයයිA/ Hiriwadunna V.2010-04-15
191 ශ්‍රේණියට සිසුන් බඳවාගැනීම 2015A/ Thabuththegama P.V2010-03-14
20ජාතික පාසල් ක්‍රීඩා එල්ලේ ශූරතාවයA/ Kagama Yaya 9 M.V2009-09-14