ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
456155
Username
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඒ.එන්.කේ. වික්‍රමසිංහ මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
 
පාසල් පුවත්
 
අංකය මාතෘතාව ස්ථානය
1ජාතික මට්ටමේ පරිගණක උපාංග හා ජාල නඩත්තු වැඩසටහන - 2018.Provincial Department of Education - NCP.
2 කළාපීය අන්තර් පාසල් ගණිත ශූරතාවය හබරණ විදුහලටNCP/A/KK/PG/Habarana M.V
3ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද විශේෂ වැඩසටහනProvincial Department of Education - NCP
4ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා නියමු වැඩසටහනක්....NCP/A/A/NC/Viharapalugama Vidyaraja.V
5දුම්වැටි වීරෝධී දිනය දා හබරණ විදු දරුවෝ......NCP/A/KK/PG/Habarana M.V
6පාසල් කාර්යය මණ්ඩල සඳහා රාජකාරී හැඳුනුම්පත් ලබා දීම.Provincial Department of Education
7හබරණ විදු දරුවෝ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ගෙන් බුදු තෙමඟුළ සැමරූ වග........NCP/A/KK/PG/Habarana M.V
8අ/ හබරණ ද්විතීක පාසලේ අ.පො.ස.(සා. පෙළ) ප්‍රතිථල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනක්.......NCP/A/KK/PG/Habarana M.V
9අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේදි ඉසිඹුලන ගුරු මෑණියෝ.......NCP/A/KK/PG/Habarana M.V
10Expo 2017 @ SMV තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දිනයNCP/A/A/WI/Mahawilachchiya Siddhartha M.V
11අ/හබරණ ද්විතීක පාසල උදාවන නත්තලේ සතුට බෙදා ගත් අයුරුA/ Habarana M.V.
12රූපවාහිණී යන්ත්‍රයක් ප්‍රංශජාතික සංචාරක පිරිසක් පරිත්‍යාග කරතිA/ Kubukwewa P.V.
13භවගිනි නිවන දම් සිහිල' සදහම් ධර්ම දේශනාවක්A/ Kubukwewa P.V.
14වෙසක් මල් පෙරහැරA/ Anuradhapura M.M.V
15ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2560 වන සම්බුදු තෙමගුල උතුම් පිළිවෙතින්..A/ Hiriwadunna V.