ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
183396
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education secretary of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
අනුරාධපුර කලාපය
කැකිරාව කලාපය
ගලෙන්බිදුණුවැව කලාපය
කැබිතිගොල්ලැව කලාපය
තඹුතතේගම කලාපය
පොළොන්නරුව කලාපය
හිගුරක්ගොඩ කලාපය
දිඹුලාගල කලාපය
North central Province

ශ්‍රි ලංකාවේ බුදු සසුනේ මූලාරම්භය සිදුවූ ‍‍ඓතිහාසික පෞරාණික නගරයක් වන අනුරාධපුර නගරයේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටා ඇත. පළාතේ සිසු සිසුවියන් 2,89,971 ක් සහ ගුරු වරුන් 16,674 ක් (පළාත් සහ ජාතික පාසල්) පමණ පාසල් 814 ක් තුල ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියේ නිරතවී සිටියි. පරිපාලන කටයුතු සදහා කලාප අටකට වෙන්කර ඇති අතර ඉන් කලාප පහක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්‍කයේ ද කලාප තුනක් පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්‍කයේ ද පිහිටා තිබේ.

north central province
දැක්ම
අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධනය තුළින්
සමාජ ප්‍රගමනයට දායක වීම.
මෙහෙවර
නිපුනතාවයෙන් පිරිපුන් සුසමාහිත දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීම හා පළාතේ දරුවන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට යොමු කිරීම සඳහා සමස්ථ ප්‍රජාව සමඟ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළින් සමාජයට විශිෂ්ට සේවාවක් සඳහා කැප වීම.

පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව වාර විභාග පිළිතුරුපත් 2016 සා.පෙළ ප්‍රතිළුල විශ්ලේෂක
Kebithigollewa Zone Anuradhapura Zone Kekirawa Zone Galenbindunuwewa Zone Hingurakgoda Zone Polonnaruwa Zone Dimbulagala Zone Thambuttegama Zone
අධ්‍යාපන පුවත්