ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා නියමු වැඩසටහනක්....
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ ම.නු.ප. කොට්ඨාශයේ අ/ විහාරපාලුගම විද්‍යාරාජ විද්‍යාලයේ, උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/A/NC/Viharapalugama Vidyaraja.V - 2007-07-17

දුම්වැටි වීරෝධී දිනය දා හබරණ විදු දරුවෝ......
2017.06.01 වන දිනට යෙදීතිබූ දුම්වැටි වීරෝධී දිනය වෙනුවෙන් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේ ප . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 2006-01-17

අ/ හබරණ ද්විතීක පාසලේ අ.පො.ස.(සා. පෙළ) ප්‍රතිථල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනක්.......
වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා.පෙළ) සඳහා පෙනීසිටින දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් 2017.05.02 දින උදෑසන 9.00 ට වැඩසටහ . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 2005-02-17

අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේදි ඉසිඹුලන ගුරු මෑණියෝ.......
මේවන විට අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේ සේවයේ නියැලී සිටින එම්. මානෙල් පුෂ්පලතා මිය දැනට වසර තිස්තුනක් ගුරුසේවයේ නියැලී සි . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 2004-04-17

Expo 2017 @ SMV තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දිනය
පේමඩුව අ/සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලයීය ICT ශිෂ්‍ය සමාජය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දිනය “ Expo 2 . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/A/WI/Mahawilachchiya Siddhartha M.V - 2003-11-17

හබරණ විදු දරුවෝ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ගෙන් බුදු තෙමඟුළ සැමරූ වග........
2017. 05.11 වන දින උදාවනලද වෙසක් පෝය නිමිත්තෙන් ආරම්භ වූ වෙසක් සතියට සමගාමීව අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේ විශේෂ වැඩසටහන් පෙළක දි . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 0000-00-00

පාසල් කාර්යය මණ්ඩල සඳහා රාජකාරී හැඳුනුම්පත් ලබා දීම.
පළාත් සභා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ උතුරු මැද පළාතේ සියලුම පාසල් වල සේවයේ නියතු ගුරුභවතුන් ඇතුලු සියළුම කාර්යය මණ් . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - 0000-00-00

ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද විශේෂ වැඩසටහන
30/2017 අංක දරණ චක්‍ර ලේඛය අනුව පහත සඳහන් අයුරින් 217. ජූලි මස 28, 29 සහ 30 තෙදින තුල පළාතේ සියළු පාසල් වල ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද ව . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 0000-00-00